? 11ѡ5©ǰֱ:(天|,武汉,呼和特)塑料?- 矛_庄市正通塑胶制品有限公?/title> <meta name="keywords" content="11ѡ5©ǰֱ," /> <meta name="description" content="11ѡ5©ǰֱ:塑料勺的?我们在生zM应尽量的减少使用,虽然说我们生zM是没有听到有谁是因ؓ使用塑料勺子而生病的,但是长期使用是很有可能媄响我们的健康."> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7"> <link href="/template/NEST01049/lib/cms.css?4.1.0_0" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/template/NEST01049/lib/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link rel="canonical" href="//www.xrrjcz.com.cn/sls/"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="t_bg"> <div class="top"> <div class="top_in"> <div class="top_l">您好Q欢q光?矛_庄市正通塑胶制品有限公?|站Q?/div> <div class="topnav1"> <a href="/weibo/" rel="nofollow" target="_blank">企业微博</a> <a href="/sitemap.html" rel="nofollow" title="|站地图">|站地图</a> <a href="/sitemap.xml" rel="nofollow" title="XML">XML</a> <a><span style="cursor:hand" onclick="window.external.addfavorite('//www.xrrjcz.com.cn','(天|,武汉,呼和特)塑料?- 矛_庄市正通塑胶制品有限公?)">收藏本站</span></a> </div> </div> </div> <div class="t"> <div id="header"> <div class="logo"><img src="/uploads/logo/20170914034118.png" alt="矛_庄市正通塑胶制品有限公?/></div> <div class="topnav"> <p> 全国服务热线Q?span>0311-88750010</span></p> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="imenu"> <ul class="menu01"> <a href="//www.xrrjcz.com.cn/" title="11ѡ5ѯ쿪">11ѡ5ѯ쿪</a> <a href="/about/" rel="nofollow"><p>公司?/p></a> <a href="/news/" rel="nofollow"><p>最新资?/p></a> <a href="/supply/" rel="nofollow"><p>产品中心</p></a> <a href="/about/about2.html" rel="nofollow"><p>荣誉资质</p></a> <a href="/about/about4.html" rel="nofollow"><p>车间环境</p></a> <a href="/about/about3.html" rel="nofollow"><p>人才招聘</p></a> <a href="/contact/" rel="nofollow"><p>联系我们</p></a> <a rel="nofollow" target="_blank"><p>官方|站</p></a> </ul> <h6 class="clear"></h6> </div> </div> </div> <div class="banner"> <div style="width:1000px;height:238px; margin:0 auto;"><a ><img src="/template/NEST01049/images/t2.jpg" /></a></div> </div> </div> <div id="wrapper"> <div id="main"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td align="left" valign="top" class="right"> <div class="inews"> <div class="ititle"><h1>11ѡ5©ǰֱ:产品分类</h1></div> <div class="iprolist"> <dl> <dt><a href="/slg/" title="塑料?>塑料?/a></dt> <dd><a href="/supply/42.html">塑料瓶盖</a></dd> <dd><a href="/supply/41.html">奶粉用塑料盖</a></dd> <dd><a href="/supply/38.html">铁听塑料?/a></dd> <dd><a href="/supply/31.html">一ơ性塑料盖</a></dd> <dt><a href="/sls/" title="塑料?>塑料?/a></dt> <dd><a href="/supply/51.html">塑料勺生产厂?/a></dd> <dd><a href="/supply/33.html">塑料量勺</a></dd> <dd><a href="/supply/32.html">塑料勺</a></dd> <dd><a href="/supply/25.html">塑料勺子</a></dd> <dt><a href="/nfs/" title="奶粉?>奶粉?/a></dt> <dd><a href="/supply/37.html">奶粉勺</a></dd> <dd><a href="/supply/36.html">奶粉量勺</a></dd> <dd><a href="/supply/35.html">塑料奶粉?/a></dd> <dt><a href="/ycxsls/" title="一ơ性塑料勺">一ơ性塑料勺</a></dt> <dd><a href="/supply/16.html">一ơ性勺</a></dd> <dd><a href="/supply/10.html">一ơ性小?/a></dd> <dt><a href="/slp/" title="塑料?>塑料?/a></dt> </dl> </div> </div> <div class="icontact"> <div class="ititle"><h1 class="yagwa">联系我们</h1></div> <ul class="yagwa"><p> 电话Q?311-88750010</p> <p> 传真Q?311-88750010</p> <p> 邮箱Q?a href="mailto:ztbzgs@163.com" rel="nofollow">ztbzgs@163.com</a></p> <p> 地址Q河北石家庄正定县上水屯工业园正通\8?/p> <p> 联系人:李主?/p> </ul> </div> </td> <td align="left" valign="top" class="left" > <div class="title"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td align="left" valign="top"><h1 class="yagwa">产品中心</h1></td> <td align="right" valign="top"> <div class="place"> <a href="//www.xrrjcz.com.cn/" title="11ѡ5ѯ쿪">11ѡ5ѯ쿪</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/sls/">塑料?/a> </div></td> </tr> </table> </div> <div class="container"> <div class="brief_m"> <div class="brief_b"> <div class="brief_t"><p>矛_庄市正通塑胶制品有限公怸业生产加工各U塑料瓶?塑料勺、塑料勺子厂Ӟ塑料托盘生厂家Q塑料盖Q一ơ性塑料盒,塑料勺子模具,塑料勺,塑料量勺、奶_勺{?讑֤先进,工艺_良,是华北知名的塑料盖生产厂?塑料盖厂家电话:0311-88750010 </p> </div> </div></div> <div class="brief"> </div> <div style="margin-bottom:12px;"></div> <div class="pro_listn"> <div class="yagwa"> <h2 class="yagwa"><a href="/supply/29.html" title="塑料勺加工厂"><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/18473/20151029062929.jpg?path=www.ztspbz.com/uploads/cp/20151029062929.jpg" width="230" height="230" alt="塑料勺加工厂" onload="imgZoomer(this,230,230)" /></a></h2> <h3><a href="/supply/29.html" title="塑料勺加工厂">塑料勺加工厂</a></h3> </div> <div class="yagwa"> <h2 class="yagwa"><a href="/supply/30.html" title="塑料勺加工制?><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/18473/20151029055223.jpg?path=www.ztspbz.com/uploads/cp/20151029055223.jpg" width="230" height="230" alt="塑料勺加工制? onload="imgZoomer(this,230,230)" /></a></h2> <h3><a href="/supply/30.html" title="塑料勺加工制?>塑料勺加工制?/a></h3> </div> <div class="yagwa"> <h2 class="yagwa"><a href="/supply/32.html" title="塑料勺"><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/18473/20151029054813.jpg?path=www.ztspbz.com/uploads/cp/20151029054813.jpg" width="230" height="230" alt="塑料勺" onload="imgZoomer(this,230,230)" /></a></h2> <h3><a href="/supply/32.html" title="塑料勺">塑料勺</a></h3> </div> <div class="yagwa"> <h2 class="yagwa"><a href="/supply/51.html" title="塑料勺生产厂?><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/18473/20151030112514.jpg?path=www.ztspbz.com/uploads/cp/20151030112514.jpg" width="230" height="230" alt="塑料勺生产厂? onload="imgZoomer(this,230,230)" /></a></h2> <h3><a href="/supply/51.html" title="塑料勺生产厂?>塑料勺生产厂?/a></h3> </div> <div class="yagwa"> <h2 class="yagwa"><a href="/supply/33.html" title="塑料量勺"><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/18473/20151029050424.jpg?path=www.ztspbz.com/uploads/cp/20151029050424.jpg" width="230" height="230" alt="塑料量勺" onload="imgZoomer(this,230,230)" /></a></h2> <h3><a href="/supply/33.html" title="塑料量勺">塑料量勺</a></h3> </div> <div class="yagwa"> <h2 class="yagwa"><a href="/supply/25.html" title="塑料勺子"><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/18473/20151029054956.jpg?path=www.ztspbz.com/uploads/cp/20151029054956.jpg" width="230" height="230" alt="塑料勺子" onload="imgZoomer(this,230,230)" /></a></h2> <h3><a href="/supply/25.html" title="塑料勺子">塑料勺子</a></h3> </div> <div class="yagwa"> <h2 class="yagwa"><a href="/supply/23.html" title="一ơ塑料勺生厂家"><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/18473/20151029063329.jpg?path=www.ztspbz.com/uploads/cp/20151029063329.jpg" width="230" height="230" alt="一ơ塑料勺生厂家" onload="imgZoomer(this,230,230)" /></a></h2> <h3><a href="/supply/23.html" title="一ơ塑料勺生厂家">一ơ塑料勺生厂家</a></h3> </div> <div class="yagwa"> <h2 class="yagwa"><a href="/supply/19.html" title="塑料勺加工厂"><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/18473/20151029063621.jpg?path=www.ztspbz.com/uploads/cp/20151029063621.jpg" width="230" height="230" alt="塑料勺加工厂" onload="imgZoomer(this,230,230)" /></a></h2> <h3><a href="/supply/19.html" title="塑料勺加工厂">塑料勺加工厂</a></h3> </div> <div class="yagwa"> <h2 class="yagwa"><a href="/supply/18.html" title="塑料勺制作厂?><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/18473/20151029063759.jpg?path=www.ztspbz.com/uploads/cp/20151029063759.jpg" width="230" height="230" alt="塑料勺制作厂? onload="imgZoomer(this,230,230)" /></a></h2> <h3><a href="/supply/18.html" title="塑料勺制作厂?>塑料勺制作厂?/a></h3> </div> <div class="yagwa"> <h2 class="yagwa"><a href="/supply/4.html" title="塑料勺厂?><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/18473/20151030111010.jpg?path=www.ztspbz.com/uploads/cp/20151030111010.jpg" width="230" height="230" alt="塑料勺厂? onload="imgZoomer(this,230,230)" /></a></h2> <h3><a href="/supply/4.html" title="塑料勺厂?>塑料勺厂?/a></h3> </div> <div class="yagwa"> <h2 class="yagwa"><a href="/supply/3.html" title="塑料Zh?><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/18473/20151030111102.jpg?path=www.ztspbz.com/uploads/cp/20151030111102.jpg" width="230" height="230" alt="塑料Zh? onload="imgZoomer(this,230,230)" /></a></h2> <h3><a href="/supply/3.html" title="塑料Zh?>塑料Zh?/a></h3> </div> <div class="yagwa"> <h2 class="yagwa"><a href="/supply/2.html" title="塑料勺批发厂?><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/18473/20151030111218.jpg?path=www.ztspbz.com/uploads/cp/20151030111218.jpg" width="230" height="230" alt="塑料勺批发厂? onload="imgZoomer(this,230,230)" /></a></h2> <h3><a href="/supply/2.html" title="塑料勺批发厂?>塑料勺批发厂?/a></h3> </div> <div class="yagwa"> <h2 class="yagwa"><a href="/supply/1.html" title="塑料Zh?><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/18473/20151030111454.jpg?path=www.ztspbz.com/uploads/cp/20151030111454.jpg" width="230" height="230" alt="塑料Zh? onload="imgZoomer(this,230,230)" /></a></h2> <h3><a href="/supply/1.html" title="塑料Zh?>塑料Zh?/a></h3> </div> <h6 class="clear"></h6> </div> <h6 class="clear"></h6> <div class="pages"><ul class="yagwa"><li class="previous_s">上一?/li> <li class="pages_solid">1</li> <li class="next">下一?/li> </ul></div> </div> </td> </tr> </table> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="footnav"> <p style="display:inline"> <a href="//www.xrrjcz.com.cn/" title="11ѡ5ѯ쿪">11ѡ5ѯ쿪</a>| <a href="/about/" rel="nofollow" title="走近我们">走近我们</a>| <a href="/news/" rel="nofollow" title="新闻资讯">新闻资讯</a>| <a href="/supply/" rel="nofollow" title="产品中心">产品中心</a>| <a href="/contact/" rel="nofollow" title="联系我们">联系我们</a>| <a href="#" rel="nofollow" title="q回剙">q回剙</a> <a href="/3g/" rel="nofollow"target="_blank">手机|站</a> <div class="cnzz"></div> <a rel="nofollow" title="企业pȝ" target="_blank">Powered by{lpȝ</a> <a target="_blank">冀ICP?1002919?2</a> </p> <div class="copyright"> <div class="yagwa">Copyright 11ѡ5ѯ쿪 www.xrrjcz.com.cn(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) 矛_庄市正通塑胶制品有限公? <a href="//www.xrrjcz.com.cn/" title="11ѡ5ѯ쿪">11ѡ5ѯ쿪</a>多少钱?<a href="//www.xrrjcz.com.cn/news/">塑料勺子模具</a>怎么P<br />诚信公司专业以批发h格大量现货提供塑料小?一ơ性塑料盖,塑料量勺{品质优良的产品及报P也免Ҏ供塑料勺子厂Ӟ塑料托盘生厂家Q塑料盖{相关信息发布和新闻资讯Q欢q来는产定Ӟ </div> <div class="cityspread"> 技术支持:<a >时代互动</a>   <strong class="yagwa">热门城市推广: </strong> </div> </div> </div> <!-- Baidu Button BEGIN --> <div id="bdshare" class="bdshare_t bds_tools get-codes-bdshare"> <span class="bds_more">分n刎ͼ</span> <a class="bds_qzone"></a> <a class="bds_tsina"></a> <a class="bds_tqq"></a> <a class="bds_renren"></a> <a href="//www.xrrjcz.com.cn/" title="11ѡ5ѯ쿪">11ѡ5ѯ쿪</a> <a class="shareCount"></a> </div> <!-- Baidu Button END --> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>